AMPEROMETRO

 

8 A

 

€ 10

AMPEROMETRO

 

4 A

 

€10

MILLIAMPER

 

€  5

MILLIAMPER

 

€ 5

MILLIAMPER

 

 

€ 5

MILLIAMPER.

 

€ 5

MILLIAMPER.

 

€ 5

MILLIAMPER.

 

€ 5

 

KILOWATT

 

KV 5

 

 

 

€ 8

VOLMETRO

 

1000 VOLT

 

€  8

VOLMETRO

 

 

60 VOLT

 

€ 8